tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> سیستم تولید به هنگام

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


دانلود مقاله سیستم تولید به هنگام


 تعداد صفحات: 22     کد محصول :96      حجم فایل:113 KB      نوع فایل :ms-word 


مقاله سیستم تولید به هنگام

 مقاله تولید به هنگام (JIT) با فرمت word - قابل ویرایش و آماده چاپ 

مقدمه:

امروزه به لحاظ محدوديت هاي اقتصادي و توسعه و پيچيدگي بازارها، استفاده بهينه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگويي به موقع به خواسته هاي مشتريدر بخش هاي مختلف بازار به امري اجتناب ناپذير تبديل گرديده و سازمانها را بر آنداشته تا با حذف ساختارها و روشهاي كار سنتي، سهم خود را در بازار حفظ نمايند . سيستم توليد به موقع كه نخستين بار توسط تائيچي اوهنو در شركت تويوتا به كار گرفتهشد يكي از همين سيستمها است كه به سرعت مورد توجه ساير شركتهاي ژاپني قرار گرفت وبا توجه به يكسان بودن فرهنگ خاص مورد نياز اين سيستم در اكثر شركتهاي ژاپني اجراگرديده و توسعه يافت . اما با گذشت حدود سه دهه از معرفي اين نظام و عليرغم تلاشيكه اكثر سازمانهاي غير ژاپني در جهت بكارگيري اصول اين نظام صرف كردند، به دلايليكه درباره ي ايران هم صادق است، يعني برداشت و تعاريف پراكنده اصول و نظريات اين سيستم، توسعه و اشاعه آن از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار نبوده و اكثر افراد آنراتنها برنامه اي براي كنترل موجودي تلقي مي نمايند . در حالي كه حذف موجودي اضافيانبارها تنها يكي از اصول مورد اشاره و توجه اين نظام مي باشد .

تعریف JIT :

JIT ، موضوعی است که افراد مختلف تفسیرهای متفاوتی از آن داشته­اند. در بسیاری از نوشته­ها از JIT به عنوان تکنیکی در کنترل موجودیها یاد شده است. بعضی، آن را نگرشی نو به تولید و برخی دیگر، از آن به عنوان نوعی فلسفه و تفکر یاد کرده­اند. برخی از نویسندگان نیز آن را یک استراتژی دانسته­اند. همچنین JIT از نظر اینکه باعث افزایش کیفیت و کارایی می­شود یک رویکرد مدیریت تکنیکی و از این جهت که باعث کاهش ضایعات می­شود، یک رویکرد مدیریت عملیاتی و به این دلیل که یک مفهوم تولید جامع است رویکرد استراتژیک نامیده می­شود.

JIT ، سیستمی جامع برای کنترل موجودیهای تولید است. در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه­ای خریداری نمی­شود و هیچ محصولی ساخته نمی­شود؛  مگر در هنگام ضرورت. این سیستم اساساٌ بر کاهش هزینه­ها از طریق حذف موجودی­های انبار تمرکز دارد.

با توجه به مطالب فوق­الذکر، اگر بخواهیم یک تعریف جامع از JIT ارائه دهیم باید بگوییم: « JIT تفکر و نگرشی نوین در اداره سازمانهای صنعتی است که اصول، روشها و تکنیکهای برخاسته از آن، حذف کامل و جامع اتلاف و افزایش بهره­وری را در تمامی فعالیتها اعم از داخل و خارج سازمان دنبال می­کند.» JIT امروزه به معنی « تولید با حداقل اتلاف» نیز به کار می­رود. منظور از اتلاف، تمامي فعاليتهايي است كه موجب مصرف منابع مي شود ولي ارزشي براي مشتري ايجاد نمي نمايد.

لینک دانلود:

دانلود مقاله سیستم تولید به هنگاممقاله تولید به هنگام (JIT) با فرمت word

 مقدمه:

امروزه به لحاظ محدوديت هاي اقتصادي و توسعه و پيچيدگي بازارها، استفاده بهينه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگويي به موقع به خواسته هاي مشتريدر بخش هاي مختلف بازار به امري اجتناب ناپذير تبديل گرديده و سازمانها را بر آنداشته تا با حذف ساختارها و روشهاي كار سنتي، سهم خود را در بازار حفظ نمايند . سيستم توليد به موقع كه نخستين بار توسط تائيچي اوهنو در شركت تويوتا به كار گرفتهشد يكي از همين سيستمها است كه به سرعت مورد توجه ساير شركتهاي ژاپني قرار گرفت وبا توجه به يكسان بودن فرهنگ خاص مورد نياز اين سيستم در اكثر شركتهاي ژاپني اجراگرديده و توسعه يافت . اما با گذشت حدود سه دهه از معرفي اين نظام و عليرغم تلاشيكه اكثر سازمانهاي غير ژاپني در جهت بكارگيري اصول اين نظام صرف كردند، به دلايليكه درباره ي ايران هم صادق است، يعني برداشت و تعاريف پراكنده اصول و نظريات اين سيستم، توسعه و اشاعه آن از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار نبوده و اكثر افراد آنراتنها برنامه اي براي كنترل موجودي تلقي مي نمايند . در حالي كه حذف موجودي اضافيانبارها تنها يكي از اصول مورد اشاره و توجه اين نظام مي باشد .

تعریف JIT :

JIT ، موضوعی است که افراد مختلف تفسیرهای متفاوتی از آن داشته­اند. در بسیاری از نوشته­ها از JIT به عنوان تکنیکی در کنترل موجودیها یاد شده است. بعضی، آن را نگرشی نو به تولید و برخی دیگر، از آن به عنوان نوعی فلسفه و تفکر یاد کرده­اند. برخی از نویسندگان نیز آن را یک استراتژی دانسته­اند. همچنین JIT از نظر اینکه باعث افزایش کیفیت و کارایی می­شود یک رویکرد مدیریت تکنیکی و از این جهت که باعث کاهش ضایعات می­شود، یک رویکرد مدیریت عملیاتی و به این دلیل که یک مفهوم تولید جامع است رویکرد استراتژیک نامیده می­شود.

JIT ، سیستمی جامع برای کنترل موجودیهای تولید است. در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه­ای خریداری نمی­شود و هیچ محصولی ساخته نمی­شود؛  مگر در هنگام ضرورت. این سیستم اساساٌ بر کاهش هزینه­ها از طریق حذف موجودی­های انبار تمرکز دارد.

با توجه به مطالب فوق­الذکر، اگر بخواهیم یک تعریف جامع از JIT ارائه دهیم باید بگوییم: « JIT تفکر و نگرشی نوین در اداره سازمانهای صنعتی است که اصول، روشها و تکنیکهای برخاسته از آن، حذف کامل و جامع اتلاف و افزایش بهره­وری را در تمامی فعالیتها اعم از داخل و خارج سازمان دنبال می­کند.» JIT امروزه به معنی « تولید با حداقل اتلاف» نیز به کار می­رود. منظور از اتلاف، تمامي فعاليتهايي است كه موجب مصرف منابع مي شود ولي ارزشي براي مشتري ايجاد نمي نمايد.


لینک دانلود:

 مقاله تولید به هنگام (JIT) با فرمت word


 مقاله تولید به هنگام (JIT) با فرمت word


دانلود پاورپوینت تولید بهنگام

 تعداد صفحات: 25     کد محصول :3198      حجم فایل:129,04 KB      نوع فایل :rar 


 

سرفصل مطالب: 

تاریخچه تولید به هنگام

تعریف JIT

هفت عامل اتلاف

مبانی تولید به هنگام

اهداف تولید به هنگام

پیش نیازهای تولید به هنگام

سیستم كانبان

رویكرد مدیریت تولید JIT

مدیریت موجودی در JIT

رویكرد مدیریت كیفیت در JIT

مزایای JIT

محدودیتهای JIT

مشكلات پیاده سازی JIT در ایران

 


لینک دانلود:


دانلود پاورپوینت تولید بهنگام

دانلود مقاله سیستم تولید به هنگام

 مقاله تولید به هنگام (JIT) با فرمت word - قابل ویرایش و آماده چاپ 

مقدمه:

امروزه به لحاظ محدوديت هاي اقتصادي و توسعه و پيچيدگي بازارها، استفاده بهينه از منابع در دسترس و شناخت و پاسخگويي به موقع به خواسته هاي مشتريدر بخش هاي مختلف بازار به امري اجتناب ناپذير تبديل گرديده و سازمانها را بر آنداشته تا با حذف ساختارها و روشهاي كار سنتي، سهم خود را در بازار حفظ نمايند . سيستم توليد به موقع كه نخستين بار توسط تائيچي اوهنو در شركت تويوتا به كار گرفتهشد يكي از همين سيستمها است كه به سرعت مورد توجه ساير شركتهاي ژاپني قرار گرفت وبا توجه به يكسان بودن فرهنگ خاص مورد نياز اين سيستم در اكثر شركتهاي ژاپني اجراگرديده و توسعه يافت . اما با گذشت حدود سه دهه از معرفي اين نظام و عليرغم تلاشيكه اكثر سازمانهاي غير ژاپني در جهت بكارگيري اصول اين نظام صرف كردند، به دلايليكه درباره ي ايران هم صادق است، يعني برداشت و تعاريف پراكنده اصول و نظريات اين سيستم، توسعه و اشاعه آن از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار نبوده و اكثر افراد آنراتنها برنامه اي براي كنترل موجودي تلقي مي نمايند . در حالي كه حذف موجودي اضافيانبارها تنها يكي از اصول مورد اشاره و توجه اين نظام مي باشد .

لینک دانلود:

دانلود مقاله سیستم تولید به هنگام

ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window