دانلود پایان نامه

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


دانلود مقاله آشنايي با آزمايشگاه الکترونیک

فایل ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله آشنايي با آزمايشگاه الکترونیک

قسمتی از مقاله:

 

مقاومت :

براي خواندن مقدار مقاومت‌هاي كربني از كدهاي رنگي استفاده مي‌كنيم به اين ترتيب كه : رنگ اول و دوم را به صورت عدد و رنگ سوم را به صورت توان عدد ده در آنها ضرب مي‌كنيم و رنگ چهارم بيانگر درصد خطا است.

درصد خطا (عدد چهارم) × عدد سوم10 × عدد اول و دوم = مقدار مقاومت

اگر رنگ چهارم طلايي بود 5% خطا و اگر نقره‌اي بود 10% خطا در نظر مي‌گيريم و اگر رنگ چهارم نداشتيم خطا 20% است.

اگر رنگ سوم طلايي بود بين رقم اول و دوم مميز مي‌گذاريم ولي اگر رنگ سوم نقره‌اي بود، مميز قبل از دو رقم قرار مي‌گيرد.

مشكي

قهوه‌اي

قرمز

نارنجي

زرد

سبز

آبي

بنفش

خاكستري

سفيد

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

خازن :

1- خازن الكتروليتي : خازنهايي كه پايه‌هاي مثبت و منفي دارند.

براي تشخيص پايه‌هاي مثبت و منفي : اصولاً در اين خازنها يك نوار رنگي در كنار پاية منفي وجود دارد يا پايه‌هاي مثبت بلندتر از پايه‌هاي منفي هستند. همچنين حداكثر ولتاژ هم روي آنها نوشته شده و ظرفيت‌شان برحسب mf نيز مشخص است.


لینک دانلود:

دانلود مقاله آشنايي با آزمايشگاه الکترونیک
مقاله کامل در مورد اکسپرسیونیسم انتزاعی

 تعداد صفحات: 72     کد محصول :4157      حجم فایل:1,16 MB      نوع فایل :rar 


فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

مقدمه

اكسپرسيونيسم انتزاعي يا Action Painting كه با نام جكسون پولاك  ( Pollock )گره خورده است در ايالات متحده در برابر مكاتب بزرگ نقاشان مدرن اروپايي، توانست چشمهاي بسياري را به خود معطوف كند. اين جنبش فراگير كه بزودي دامنه خود را تا ديگر كشورهاي جهان نيز گسترش داد، به دنبال خودو چون بسياري از پديده هاي هنري قرن بيستم مباني تئوريك و نظري خود را نيز متولد كرد. هارولد روزنبرگ كه از نظريه پردازان برجسته در هنرهاي تجسمي محسوب مي شود، بخشي از مباحث و مقولات مرتبط با اين مكتب آمريكايي را در مجموعه مقالات خود به بحث كشاند كه در زير بخش اول آن را مي خوانيد.

نقاشي تجربي آمريكا در سالهاي ۱۹۳۹ ـ ۱۹۳۰ اساساً با انتزاع هندسي سروكار داشت. بيشتر نقاشان و پيكرتراشان اروپايي كه در دهه هاي چهارم و پنجم به امريكا رفتند از پيشتازان كوبيسم يا انتزاع هندسي بودند. موندريان كه بدون ترديد مهمترين شخصيت در جمع هنرمندان پناهنده به امريكا بود اسوه يي بود براي تمام كساني كه از گروه هنرمندان انتزاعي امريكا پيروي مي كردند. با وجود ظهور اين پيشواي انتزاع هندسي، نقطه اوج نخستين موج هنر انتزاعي امريكا، با شگفتي، انقلاب در اكسپرسيونيسم انتزاعي با سوررئاليسم، مخصوصاً سوررئاليسم پوياي «ميرو، ماسون، ماتا» است؛ ليكن در رديابي آن بايد آثار كاندينسكي،سوتين و حتي سبك متأخر پيكاسو را مورد توجه قرار دهيم. پيشگامان امريكايي نظير گوركي،وبر و داو پي بردند كه اينان در كدام عرصه مستقيماً نفوذ نكرده اند. اكسپرسيونيسم انتزاعي از نخستين روزهاي پيدايش در ۱۹۴۲ تا شناسايي رسمي اش در ۱۹۵۱ در «موزه هنرهاي نوين» با نام «نقاشي و پيكرتراشي انتزاعي آمريكا» به نيرومندترين جنبش اصيل در تاريخ هنر آمريكا تبديل شد. در اين دوره نقاشان و پيكرتراشان از شركت و دخالت خويش در پديده هاي جنجال برانگيز آگاه بودند چند منتقد مخصوصاً كلمنت گرينبرگ به دفاع از جنبش نوين برخاست.

اكسپرسيونيسم انتزاعي بيش از آنكه يك سبك باشد يك انديشه بود (اكسپرسيونيستهاي انتزاعي، افراد گوناگوني بودند كه جز مخالفت هيچ وجه مشتركي نداشتند. آنچه در بين پيشروان امريكايي مشترك بود فقط در آنچه بطور منفرد انجام مي دادند محقق شد.) جوهر اكسپرسيونيسم انتزاعي، اثبات خودانگيخته وجود فرد است. بنابراين تلاش براي نتيجه گيري جامع درباره اين جنبش به عنوان يك سبك، پيگيري هدفي دست نايافتني است. تاريخ اكسپرسيونيسم انتزاعي در ايالات متحده و ديگركشورهاي جهان نوشته نشده است و مسائل گنگ و اختلاف نظر درباره منشأ اين جنبش هنوز حل نشده است.

گرچه دامنه اكسپرسيونيسم انتزاعي امريكايي به اندازه هنرمندان پيروش متنوع است اما به دو گرايش اصلي به معناي محدود اين واژه مي توان اشاره كرد. گرايش نخست، فعاليت نقاشان قلمكاري است كه به طرق گوناگون با حركت يا عمل قلم و بافت رنگ در زمينه تابلو سروكار دارند وگرايش دوم فعاليت نقاشان ميدان رنگ است كه به بيان علامت يا تصويري انتزاعي در قالب يك شكل يا سطح بزرگ و يكپارچه رنگي توجه دارند. بنابراين توضيح در حوزه نقاشان عمل، پولاك، دكونينگ، توركف و كلاين از اين گروه اند و از نقاشاني كه به آفريدن ميدانهاي رنگي بزرگ يا تصويرهاي انتزاعي گرايش داشتند، روتكو،نيومن، پولاك، مادرول و گوتليب جاي مي گيرند. در نخستين سالهاي دهه ششم، توجه عمومي بر نقاشان عمل معطوف بود و بيشتر نقاشان نسل دوم جذب دكونينگ يا پولاك شدند. در عين حال برخي از نقاشان جوان (چه از لحاظ شهرت و چه از لحاظ سن) جذب آزمايشگريهاي روتكو استيل و مادرول در عرصه رنگ شدند. اين كيفيت به پيدايش گونه يي نقاشي سرشار از تجليات فردي يعني اكسپرسيونيسم انتزاعي انجاميد كه بطور كلي شامل گشادگي يا بزرگي ساختمان، گنگي ضربه قلم و انتزاع رنگي و مانند اينها است. رشد اين جنبش چنان تدريجي بود كه شناسايي آن را به عنوان گرايشي مهم تا دهه هفتاد به تأخير انداخت. جنبشي كه ديرتر پا به ميدان نقاشي و پيكرتراشي نهاد ولي تأثير اوليه بسيار نيرومندي داشت.


لینک دانلود:


مقاله کامل در مورد اکسپرسیونیسم انتزاعی


مقاله کامل در مورد اکسپرسیونیسم انتزاعی


مقاله کامل در مورد عروسک های تک فريم در تئاتر

تعداد صفحات: 160     کد محصول :4181      حجم فایل:60,66 KB      نوع فایل :rar 


 

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

 

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

پیشگفتار

اولین نمودهای آفرینش هنری در سپیده دم تمدن انسانی و با اولین گامهای بشر ابتدایی بنیان گرفت، برخی هم اعتقاد داشتند كه ماهیت زیستی و روانی انسان هنر را بوجود آورده است و هنرها فعالیتی است كه زیبایی را نمودار می‌سازد، هنر كوششی است برای آفرینش صُوَرِ لذتبخش. این صًوَرْ حس زیبایی ما را ارضا می‌كند و حس زیبایی زمانی ازضا می‌شود كه ما نوعی وحدت و هماهنگی از روابط حسی و دركی در درون خود بوجود آوریم.آنچه زیباس موزون و متناسب است و برعكس آنچه موزون و متناسب است زیباست، قانون و مقصد هر هنر چیزی بجز زیبایی نیست.هنر صرفاً لذت نیست بلكه وسیله ارتباط انسانهاست. و هنر فعالیتی است انسانی؛ شامل اینكه یك فرد آگاهانه است به خلق اثری احساسی میزند كه دیگران نیز از آن احساسات متاثر گردند و آنرا تجربه كنند.

 

و خیلی مختصر می‌توان گفت.‌.. هنر عبارتست از تجملی احساسات، معنویات، تمنیات و روحیات درونی بصورت یك اثر برونی با شرط وجود هماهنگی بین عناصر تشكیل دهنده آن اثر.‌..خوب باید بگم كه دربارة هنر خیلی چیزهای بهتری می‌توان گفت: تعاریفی بس زیباتر و بهترولی خوب در كل نمی‌خواهم صفحات را با گزافه‌گوییهای بس مورد هدر و وقت خواننده را تلف كنم.به نظر خودم باید در این قسمت بنابر عُرف دربارة خودم چیزی بنویسم!سالها قبل در دوران دبیرستان به علت جوانی و از سِرْلج و لجبازی با خانواده و بخصوص مادرم رشتة هنر را در هنرستان انتخاب كردم با اینكه هم از نظر هدیت تحصیلی و هم از نظر نمرات هنر در آخرین انتخاب از نظر آموزش و پرورش، مشاور مدرسه و خودم بود ولی باز من آن را انتخاب كردم.در خانوادة ما همگی افراد تحصیلكرده و دارای تحصیلات، آكادمی بسیار بالایی بودند، از پزشك و مهندس گرفته تا وكیل و ارتشی و غیره.

 

عُرف خانوادگی حكم می‌كرد كه من در یكی از دو رشتة ریاضی فیزیك و یا علوم تجربی شركت كرده و در آخر سر از یكی از رشته‌های مهندسی پاتوپتنكس در آورم ولی شخصه من به علت علاقه‌ای كه به وكالت داشتم و جو خانوادگی قبول نمی‌كرد كه من در رشتة انسانی درس بخوانم پس از سر جنگ و لج و لجبازی با خانواده‌ام رشتة هنر را برگزیدم و راهی هنرستان شدم!در آنجا سریعاص مشغول شدم، باطناً از كارم ناراضی ولی خودم را بشخصه خوشحال و راضی نشان می‌دادم!بعد از اندك زمانی علاقه‌مند شدم و می‌توان گفت كه در آن غرق شدم و صریحاً می‌توان گفت كه یك نوع ادای دین به هنر و بخصوص به هنر ایرانی پیدا كردم! با آنكه در هنرستان گرافیك خواندم و دستی برقضا كارهای من نمی‌گویم عالی بود ولی بد هم نبود در سال اولی كه در كنكور دانشگاه مخصوص هنرستانیها شركت كردم هم موسیقی و هم گرافیك قبول شدم و مقارن با خواندن پیش دانشگاهی از هر كدام یكی یك ترم خواندم كه در كنكور سراسری شركت كردم در روزی كه كارنامة كنكور را باید می‌گرفتم در باجه‌ایی كه من كارنامه‌ام را گرفتم من تنها خود قبول بودم در پوست خود نمی‌گنجیدم بعد از انتخاب رشته و تحویل برگة انتخاب رشته تا تاریخ جواب در دلهره بسر می‌بردم!

 

جواب قبولی‌ام را روزی گرفتم كه برای تشییع جنازة یكی از عموهایم به بهشت زهرا می‌رفتیم! اسم من در لیست اضافه بر ظرفیت درآمده بود. 450 دختر و 450 پسر و مجموعاً 60 نفر دختر و پسر در 4 گرایش می‌خوستند یعنی هر گرایشی 15نفر، 7 دختر و 8 پسر و یا بالعكس.در تاریخ موعود در سر جلسه حاضر و امتحان دادم و دستی برقضا موفق و پیروز شدم و جواب قبولی نهایی را در سالگرد عروسی پدر و مادرم گرفتم!در پوست خود نمی‌گنجیدم! بعد از مراسم ثبت نام، خود را رسماً دانشجو می‌پنداشتم، خیلی از دوستان و هم دوره‌ای‌های من در كنكور شركت نكرده بودند دیگر چه برسد به اینكه در دانشگاه قبول شوند.بله من در رشتة تئاتر قبول شده بودم، رشته‌ای كه اصلاً تصورش را نمی‌كردم رشته‌ایی كه واقعاً ازش بدم می‌آمد و فقط به علت اینكه در مقابل خاواده‌ام در مقابل عقیدة خودم ایستادگی كنم وارد این رشته شدم و خواستم ثابت كنم كه اشتباه است كه هر كس هنر می‌خواند بخصوص تئاتر بعد از مدتی از راه بدر می‌شود ولی خوشبختانه با تمام مخالفتهای والدینم برای ادامه تحصیل در رشتة هنر ولی بشخصه از مدافعان این بودند كه هنر را باید برای هنر خواند نه برای كار و كسب درآمد.

من هم خود بر این عقیده هستم كه هنر برای كسب درآمد نیست بلكه بری تجلی روح است، بعدها به نتیجة حرف پدر و مادرم رسیدم كه آنها می‌گفتند كه رشته‌ای را بخوان كه با آن زندگی كنی و به فعالیت‌های اجتماعی بپردازی و هنر را برای روحت بخوان و جداگانه یادبگیرد.ولی حالا من در اینجا مانند هزاران نفر دیگر مثل خودم كه در رشتة هنر درس خوانده و فارغ‌التحصیل شده‌اند ایستاده‌ام.مردانه ایستاده‌ام و با چشمی پر از امید و آرزو بر آیندخود می‌نگرم، برآینده‌ای می‌نگرم كه با آنكه رشته‌ایی كه در آن درس خوانده و رشته‌ای كه در آینده می‌خواهم ادامه بدهم فوق دارد ولی باید بگویم كه هر دو همسو هستند و علاوه بر آن مكمل یكدیگرمن حالا می‌گویم كه با آنكه ندامت می‌كردم ولی حالا دیگر این احساس را ندارم، خوشحالم و حالا راسخم كه در این رشته بمانم و به یكی از فعالان این رشته (تئاتر) باشم.

لینک دانلود:


مقاله کامل در مورد عروسک های تک فريم در تئاتر

دانلود مقاله مقايسه شركت سهامي عام و خاص


فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از مقاله:

شرکت سهامی عام نوعی شرکت سهامی است که سهام آن در بورس اوراق بهادار داد و ستد می شود.سازمان‌های بورس در جهان معمولا شرکت‌هایی را می‌پذیرند که دارای سرمایه و اعتبار بسیار قوی باشند. مؤسسان این گونه شرکت‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کند. در این نوع شرکت‌ها، صاحبان سهام می‌توانند سهام خود را در بورس فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگران منتقل کنند.

شرکت سهامی خاص نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده‌گزاری شده باشد.در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستد اموال شخصی خود را در این را مصرف نمایند.در ایران تفاوت شرکت‌های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت با حداقل سه نفر (نه دونفر) سهامدار قابل تشکیل است 

لینک دانلود:

دانلود مقاله مقايسه شركت سهامي عام و خاص


:

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار


فایل ورد قابل ویرایش


لینک دانلود:


تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

قسمتی از متن

مقدمه :

در دنیای مدرن امروز ديگر بانكها نمي توانند به تنهايي جوابگوي نيازهاي مالي شركتهاي مختلف باشند چرا که تأمين سرمايه از طريق منابع بانكي نقدينگي را افزايش و موجب ايجاد تورم مي شود. بازارهاي سرمايه مي توانند در ايجاد سياستهاي ضد تورمي نقش مؤثري داشته باشند. نقش بازار سرمايه در دنيا جمع آوري نقدينگي لازم به منظور رفع نيازهاي مالي شركتها در خصوص اجراي پروژه هاي توليدي خود در چهارچوب توسعه اقتصادي كشور و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي به منظور استحكام پايه هاي اقتصادي كشور و نيز ايجاد سياستهاي ضد تورمي به منظور جلوگيري از تورم مي باشد. یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازار سرمایه نقش موثری دارد آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روشهای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گری آنها است. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه گذاران را کاهش داد. 

در خصوص آنالیز قیمت سهام و سرمایه گذاری در دارائیهای مالی در ادبیات مالی دو دیدگاه کلی « تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و   « مدیریت پرتفوی» وجود دارد.  هدف از تجزیه و تحلیل اوراق بهادار یافتن ارزش ذاتی (ارزش واقعی) آنها می باشد. برای یافتن ارزش ذاتی یک برگ سهم، قیمت بالقوه سهم و عواید آتی آن پیش بینی می گردد و سپس به ارزش فعلی تنزیل می شود. اگر قیمت ذاتی بالاتر از قیمت بازار باشد، سهم در وضعیت خریداری قرار می گیرد و در غیر اینصورت سهم در حالت فروش قرار دارد. بطور خلاصه تجزیه و تحلیل اوراق بهادار دربرگیرنده تخمین مزایای تک تک سرمایه گذاریهاست در حالیکه مدیریت پرتفوی شامل تجزیه و تحلیل ترکیب سرمایه گذاریها و مدیریت نگهداری مجموعه ای از سرمایه گذاریهاست. در دهه اخیر مباحث سرمایه گذاری از شیوه انتخاب سهام (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار) به سمت مدیریت پرتفوی تغییر جهت داده است.به طور كلي فعالان بازار و سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه عموماً در تصميم گيريهای خريد و فروش خود از روشها و ابزارهای گوناگونی استفاده می كنند. در بازار سرمايه اين ابزارها در قالب سه رویکرد کلی مطرح می شوند:

1-    رویکرد سنتی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

1-1موج سواران و سفته بازان

 2-1محكومان موفقیت 

   3-1روش تحلیل تکنیکی

   4-1روش تحلیل بنیاد

  5-1روش تحلیل ترکیبی(CANSLIM). [8]

2-   رویکرد مبتنی بر نظریه های مدرن مالی

              1-2 نظریه  بازار کارا

              2-2 روش تئوری مدرن پرتفولیو 

 3-2 روش تئوری فرا مدرن پرتفولیو [

3-  رویکرد بی نظمی و پویایی غیر خطی

1-3 تئوری آشوب

 2-3 روشهای هوش مصنوعی

         1-2-3 شبکه های عصبی

        2-2-3  الگوریتم ژنتیک

3-2-3    منطق فازیدانلود مقاله الگوریتم کلونی زنبور عسل

دانلود مقاله الگوریتم کلونی زنبور عسل


دانلود مقاله الگوریتم کلونی زنبور عسل


فایل ورد قابل ویرایش

چکیده

 هوش جمعی شاخه ای از پژوهش بر اساس جمعیت است که مدل های جمعیتی از عوامل مورد تداخل یا ازدحام که می توانند خود سازماندهی کنند . کلونی مورچه، ازدحام پرندگان و یا زنبورها یک نمونه ساده ای از سیستم جمعیتی است. دیگر نمونه ای از هوش جمعی کلونی زنبور عسل در اطراف کندو است. هوش کلونی زنبور عسل (ABC) یک  الگوریتم است که یک الگوریتم بهینه سازی بر اساس رفتار هوشمندانه جمعیت زنبور عسل است. در این مفاله، الگوریتم ABCبرای بهینه سازی توابع چند متغیره مورد استفاده قرار می گیرد. و نتایج تولید شده توسط الگوریتم ABC  مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی : هوش جمعی ، کلونی زنبور، بهینه سازی توابع عددی
ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window