tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> جزوه

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی

فایل ورد قابل ویرایش

اندازه گيری چيست

اندازه گيری عبارتست از تعيين يک کميت و يا مقدار فيزيکی توسط يک عدد و بر حسب يک واحد.  بنابراين برای اندازه گيری نياز به واحد هائی داريم ( مانند  ولت ،  متر ، کيلوگرم ، ثانيه و ....).  البته واضح است که برای برای اندازه گيری هر کميت تکنيکها و يا روشهای منحصر به آن وجود دارند ( کوليس ، ورنيه ، ميکرومتر ، خطکش ، ولت متر و سيستمهای اندازه گيری ديگر ).

نمايش ثبت و انتقال اطلاعات در اندازه گيری

وظيفه اندازه گيری دستيابی به اطلاعات در خصوص اندازه فيزيکی و نمايش آن است،  نتيجتاٌ مسئله نمايش ،  ثبت و انتقال اطلاعات بدست آمده از اهميت خاصی بر خوردار است.   نمايش، ثبت و انتقال اطلاعات بصور زير انجام ميشود:
1.    آنالوگ –  در اين حالت مقدار اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورتی پيوسته نمايش داده ميشود.
2.    ديجيتال –  در اين حالت اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورت تعدادی پالس و يا يک عدد نمايش داده ميشود.

سرفصل مطالب درس:  اندازه گيری الكتريكی

مفهوم و اهميت اندازه گيري الكتريكي ،   تعاريف اوليه ،   اجزاء سيستمهاي اندازه گيري ،   خطاها و آناليز آن ،   طبقه بندي دستگاههاي اندازه گيري.
دستگاههاي اندازه گيري آنالوگ ،  مغناطيس ثابت و سيم پيچ متحرك و بالعكس با آهن متحرك ،  الكتروديناميكي  ، فروديناميكي القائي ، الكترواستاتيكي ، .....
دستگاههاي اندازه گيري جريان و ولتاژDC  و  AC    و  روشهاي اندازه گيري مقادير خيلي كم و خيلي زياد ولتاژ و جريان ،  دستگاههاي اندازه گيري با ضرب كننده ها ،  اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو يك فاز و سه فاز.
اندازه گيري مقاومتها ، خازنها ، سلفها و ضريب Q ،  پلهاي اندازه گيري و كاربرد آنها .
ترانسديوسرهای اثر هال ( Hall Effect Transducers ).
اسيلوسكوپهاي عادي و دستگاههاي ثبات .
دستگاههاي اندازه گيري ديجيتال ،  اندازه گيري فركانس و هارمونيكها - اسيلوسكوپهاي پيشرفته 
دستگاههاي اندازه گيري نظير : SVTM ,  CURVE TRACER ,  VTVM , WAVE ANALYZER .


لینک دانلود:

دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی

فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن

سلولهای زایای ابتدایی (پریموردیال)

تکامل با لقاح آغاز می شود. لقاح روندی است که طی آن گامت مرد( اسپرم ) و گامت زن (اووسیت) با هم یکی می شوند تا زیگوت را بوجود آورند . گامتها از سلولهای زایای ابتدایی (PGC ها) که در طی هفته دوم در اپی بلاست تشکیل میشوند و به سمت دیواره کیسه زرده حرکت می کنند ، مشتق می شوند. این سلولها در طی هفته چهارم شروع به مهاجرت از کیسه زرده به سمت گنادهای در حال تکامل می کنند و در پایان هفته پنجم به این قسمت می رسند . تقسیمهای میتوزی سبب افزایش تعداد این سلولها در طی مهاجرت وهمچنین هنگام رسیدن آنها به گناد می شوند .به منظور آماده سازی برای  لقاح ، سلول های زایا تحت گامتوژنز (شامل میوز )برای کاهش تعداد کروموزم ها وهمچنین تحت تمایز سلولی برای تکمیل بلوغ قرار می گیرند .

لینک دانلود:

دانلود جزوه جنین شناسی عمومی


دانلود کتاب آموزش ایویوز


لینک دانلود:

آموزش کامل نرم افزار ایویوز (Eviews)

کتاب آموزش Eviews

کتاب کاربرد Eviews در اقتصادسنجی دکتر شیرین بخش

کتاب" آموزش نرم افزار اقتصادی ایویوز" با فرمت پی دی اف و 234 صفحه  برای دانلود در اختیار دوستان قرار می دهیم.لطفا برای خرید و دریافت بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.

 


آموزش کامل نرم افزار ایویوز (Eviews)


لینک دانلود:

آموزش کامل نرم افزار ایویوز (Eviews)

کتاب آموزش Eviews

کتاب کاربرد Eviews در اقتصادسنجی دکتر شیرین بخش

کتاب" آموزش نرم افزار اقتصادی ایویوز" با فرمت پی دی اف و 234 صفحه  برای دانلود در اختیار دوستان قرار می دهیم.لطفا برای خرید و دریافت بر روی دکمه دانلود کلیک کنید.

 
ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window