عناوين مطالب وبلاگ
- اقدام پژوهی چگونه میتوانم دانش آموزانم را به شرکت در فعالیت ها و مشارکت گروهی علاقمند کنم
- تجربیات مدون بررسی علل و عوامل بدخطی در دانش آموزان
- تجربیات مدون اهمیت مشاوره در حل معضلات دانش آموزان
- اقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات عربی دوم راهنمایی را افزایش دهم
- مستندات تجربیات مدون اهمیت برنامه ریزی تحصیلی و درسی
- اقدام پژوهی چگونه توانستم کلاس تاریخ شناسی را برای خود و دانش آموزانم لذت بخش و با نشاط سازم
- تجربیات مدون معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس )
- مستند افزايش خلاقيت و نوآوري دانش آموزان در مراكز آموزشي
- اقدام پژوهی افزایش مداخله ما در جهت بهبود آموزش، کاهش رفتارهای نامطلوب
- تجربیات مدون ارتقا اضطراب واسترس امتحان
- اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و
- تجربیات مدون ارتقا ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی
- اقدام پژوهی چگونه توانستم مهارت نوشتن رادر دانش آموزان پایهٔ دوم تقویت کنم
- تجربیات مدون ارتقا بررسی نقش اختلالات خواندن و نوشتن در میزان یادگیری دانش آموزان
- تجربیات ارتقا پیرامون آموزش و پرورش ، خانواده و دانش آموزا
- اقدام پژوهی حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم
- تحقیق تاثیر محیط در امر آموزش
- گزارش تخصصی افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي با روشهای جالب و منحصر بفرد
- اقدام پژوهی چگونه میتوانم نابهنجاری دانش آموزم را بهبود بخشم
- تجربیات مدون دبیر چند پایه رتبه عالی و خبره
صفحه قبل 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 صفحه بعد