tyle="position:fixed;right:0px;bottom:0px;z-index:1000"> دانلود مقاله رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندر

ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون

طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-


دانلود مقاله رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندر

 فایل ورد قابل ویرایش

مقدمه

امراض میتوکندر یا یک گروه از اختلالات می باشند که در اثر نقایصی در سیستم انتقابی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفوس ) و مسیر نهایی متابولیسم فعال میتوکندریا تولید می شود و به یک کمبود بیوسنتزی  زیست آمیزه ) منتج می شود . بخشی از واحد های تابع پلی پپتید که درگیر سیستم اکسفوس می باشند توسط DNA میتوکندریا کد گذاری می شوند . در سالهای پیشین میزان جهش ژنی DNA  د این سیستم ژنتیکی شرح داده شده است . و به طرز مناسبی باسندرم های بالینی مرتبط می شوند . در اکثر موارد ویژگی های بالینی این اختلالات دارای اثری بسیار نا همگون نسبت به اندام ها و بافت های بدن انسان دارد و غالبا برای تشخیص صحیح این اختلالات ژنتیکی شرح دقیقی از علائم بالینی . شکل شناس ساختار ژنی DNA گاهی از علم بیو شیمی و داده های اطلاعاتی ژنتیکی لازم می باشد .ویژگی های خاص ژنتیکی در DNA  میتوکندریا به این اختلالات ژنتیکی خواص بسیار متمایزی را ارائه می دهد . ( اختلالات ژنتیکی وراثتی مادرزادی ، تکثیر پرتو پلاسما ، چند پرتو چلاسمایی و تقسیم غیر مستقیم سلولی )( کلمات کلیدی DNA ، میتوکندریا ، امراض میتوکندریا ، اسپانیا )میتوکندریا اندامکهای زیر سلولی می باشند که در سیتوپلاسم سلول های هسته دار یافت می شوند . عملکرد اصلی آنها تولید انرژی سلولی تحت عنوان تری فسفات آدنوزین ( ATP ) می باشد . یکی از ویژگی های این اندامک ها این است که این ها دارای یک سیستم ژنتیکی می باشند .

دانلود مقاله  رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندر

 که تماما به طور خودکار نیاز های خودشان برای بازنویسی و تغییر محتوای اطلاعات ژنتیکی بیان می دارند . اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک میتوکندریا انسانی یک ملکول تک سلولی با جفت های پایه ای 16.569 می باشد و اطلاعاتی را مشتمل بر 37 ژن در بردارد .دو نوع از اسید ها ریبو نوکلئیک که از اجزای متشکل نوع خاص میتوکندریا ریبوسوم و 22 گونه از اسید های ترانسفرال ریبو نوکلئیک تشکیل شده اسند . قادر می شوند تا کد دست نخورده و کامل ژنتیکی  را بخوانند و 13 گونه از پلی پپتید ها بخشی از ترکیبات پنج آنزیمی در سیستم انتقالی فسفر اکسید شده ( سیستم اکسفور )و مرحله نهایی مسیر تولید ATP را شکل می دهند . این پپتید ها با 7 واحد فرعی (6 . 5 . 41 . 4 . 3 . 2 . 1NP) از آمید اسید نیکوتونیک مطابقت دارد .و میزان آذین دینوکلوئتید (NADH ) که مشتمل بر اکسید اجیاد کننده  آبیکنین ( ترکیب I ) و یک واحد فرعی (bcyt ) از اکسید احیاء کننده سیتو کروم نوع C آبیکنین ( ترکیب I I I  ) و 3 واحد فرعی (COI , I I , I I I ) از سیتو کروم اکسید شده نوع C ( ترکیب I V  ) و دو واحد فرعی از ATP  سنتز شده ( ترکیب  V2 ) می باشد کاهش می دهد .ما قبل اجزای متشکله این ترکیبات پلی پپتیدی ، علاوه بر ترکیب کامل نوع I I  در یک DNA هسته ای کد گذاری می شوند . بیوژ نیز ( زیست زایی ) این سیستم در یک ملکول سلولی واحد را تشکیل می دهد تا اطلاعات آن را هماهنگ با سیستم های مورد نیاز دوگانه ژنتیکی بیان دارد . ویژگی های خاص و اصلی مولکولی سیستم ژنتیکی میتوکندریا در آغاز دهه ی 1980 میلادی کشف گردید .


لینک دانولد:


دانلود مقاله رمز گشایی از DNA امراض ژنیتکی میتوکندر
ارسال نظر

نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :


ابزار ساخت کد پاپ آپ نیو تب

خرید ساعت مچی

|

صفحات پاپ آپ popup window